LithuanianEnglishRussian
LithuanianEnglishRussian
LithuanianEnglishRussian

Taisyklės

Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad su žemiau išvardintomis taisyklėmis sutinka:

–          Parodoje dalyvaujantis motociklas turi būti važiuojantis.

–          Antrą kartą tuo pačiu motociklu dalyvauti negalima.

–          Registracija priimama internetu. Per 7 dienas po registracijos anketos išsiuntimo, jeigu jūsų motociklas atitinka parodos kriterijus, elektroniniu paštu gausite registracijos patvirtinimą ir dalyvio numerį. Atvykus į parodą reikės pasakyti registracijos numerį. Jums bus paruošta vieta ekspozicijoje ir visa reikalinga informacija.

–          Registracija priimama  nuo 2023-04-01

–          Parodos dalyviai renkasi renginio dieną  nuo 10 val. iki 12val.

–          Dalyvavimas parodoje nemokamas!

 

Organizatoriai pasilieka teisę:

–          Neregistruoti motociklų, kurie, jų nuomone, neatitinka padorumo, etikos kriterijų (iššaukiantys užrašai, aerografija, dizainas ar pan.) ar nėra tinkami parodai.

–          Esant reikalui, pakoreguoti ar papildyti taisykles.

–          Nutraukti registraciją, susidarius maksimaliam motociklų skaičiui.